Satsning på forskarutbildning i Etiopien

Under de kommande fem åren ska JIBS utveckla två doktorandutbildningar tillsammans med Addis Ababa University i Etiopien. Det är möjligt tack vare ett avtal med Sida värt nära 15 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada och stolta över att Sida och Addis Ababa University, som är ett av Afrikas främsta lärosäten, visar så stort förtroende för vår forskarutbildning och vill samarbeta med oss långsiktigt, säger Mattias Nordqvist, som är ansvarig för doktorandutbildningen vid JIBS. Det här är helt i linje med vår strategi att utveckla och expandera vår redan framgångsrika forskarutbildning. Samarbetet känns både angeläget och meningsfullt, och vi ser fram emot det med stor tillförsikt.

I flera afrikanska länder med starkt växande ekonomi växer det fram nya former för utvecklingssamarbeten med västvärlden. Ett sådant område är uppbyggnaden av högre utbildning. Etiopien är ett av världens fattigaste länder, men på senare år har den ekonomiska tillväxten skapat nya förutsättningar. Nu satsar landet kraftigt på att utveckla den högre utbildningen, eftersom den anses vara avgörande för fortsatt tillväxt och fattigdomsbekämpning. Ett hinder på vägen är bristen på kvalificerade inhemska universitetslärare.

Utbildning av doktorander från utvecklingsländer har under många år varit ett inslag i Sveriges stöd till högre utbildning. Tidigare har denna doktorandutbildning ofta erbjudits i Sverige på svenska lärosäten. Efter avslutad utbildning har många av doktoranderna stannat i västvärlden och aldrig återvänt till hemlandet.

JIBS samarbete med Addis Ababa University innebär istället att doktorander inom nationalekonomi och företagsekonomi utbildas på plats i Etiopien. Forskare från JIBS kommer regelbundet att undervisa och handleda doktoranderna i Addis Ababa. Det är inte bara mer kostnadseffektivt utan leder sannolikt också till att fler doktorander än tidigare stannar kvar i Etiopien efter avslutad utbildning.

– Jag vill uttrycka min uppskattning för JIBS för att de har tagit det här initiativet och drivit projektet så här långt. Mitt tack omfattar också SIDA. Jag är övertygad om att projektet kommer att bli framgångsrikt och att vårt samarbete kan utökas till andra delar av vår forskarutbildning, säger professor Masresha Fetene, Vice President for Research och Dean of School of Graduate Studies vid Addis Ababa University.

För JIBS är samarbetet en möjlighet att dela med sig av kunskap och erfarenhet till ett av världens fattigaste länder. Därmed är man också med om att realisera den svenska politiken för global utveckling (PGU). Lärare och personal på JIBS kommer samtidigt att få kunskaper och erfarenheter som både berikar utbildningsverksamheten och förstärker den internationella profilen.

– Lärandet är givetvis ömsesidigt, säger Agneta Bladh, JIBS vd. Vi ser det här projektet som ett naturligt och viktigt steg i den fortsatta internationaliseringen av vår verksamhet. Många av våra medarbetare har ett starkt intresse för samarbete med utvecklingsländer.

Mer information: Professor Mattias Nordqvist, Ansvarig för forskarutbildningen vid JIBS, tel. 0708-825624, e-post: mattias.nordqvist@jibs.hj.se

2011-06-27