Besök från Nankai University

Ett tjugotal kinesiska företagsledare besökte Jönköping och JIBS den 19-20 juli.

Gruppen deltar i en EMBA-utbildning (Executive Master of Business Administration) vid Nankai University i Tianjin, Kina, som är ett av JIBS partneruniversitet. Utbildningen är skapad för chefer med mer än åtta års erfarenhet av företagsledning.

Som en del av utbildningen organiserar Nankai ett kort besök i Europa. Gruppen valde att besöka Jönköping dels på grund av skolans samarbete med JIBS men också för att ta del av Jönköpings entreprenöriella och nyskapande anda.

– Vi ville lära oss mer om företagsklimatet här och förstås knyta nya kontakter, berättade Jason Lee, som undervisar i ekonomi, för Jönköpings-Posten.

Den 19 juli besökte de kinesiska gästerna JIBS och Högskolan i Jönköping, och den 20 juli fick de en presentation av Jönköpings kommun och regionen i Rådhuset, och gjorde även ett företagsbesök på Fläkt Woods.

Tianjin är en av Kinas största städer och centrum i en mycket expansiv region. 1993 skrevs ett samarbetsavtal mellan Jönköpings kommun och Tianjin, men fram till 2006 var kontakterna mellan städerna sporadiska. När JIBS skrev ett samarbetsavtal med Nankai University i Tianjin väcktes intresset att återuppta kontakten mellan regionerna på officiell och regional nivå. 2009 skrevs ett nytt och uppgraderat samarbetsavtal mellan Tianjin och Jönköpings län, Regionförbundet och Jönköpings kommun.

2011-08-01