Ny gränsöverskridande tidningsforskning

Forskare på två av fackhögskolorna kommer att studera vilken betydelse s k användargenererat innehåll har för dagstidningsläsare och tidningsföretag.Läs pressmeddelandet


2011-09-12