Högskolan avvaktar regeringsbeslut om examensrätt

Igår lämnade Högskolan i Jönköping avslutande synpunkter till regeringen om tillstånd att utfärda förskollärarexamen. Beslut tas den 15 september. Läs mer


2011-09-13