Regeringen avslår högskolans ansökan om examensrätt

Regeringen har idag fattat beslut om att avslå Stiftelsen Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda förskollärarexamen. Läs pressmeddelandet


2011-09-15