Kick off för forskningsprofilen CompCAST

KK-stiftelsen beviljade tidigare i år 36 miljoner till Högskolan i Jönköping för forskningsprofilen CompCAST. CompCAST ingår i Tekniska Högskolans satsning på komponenter som är unik i Sverige.

Forskningsprofilen är ett samarbetsprojekt mellan Tekniska Högskolan (JTH) och industrin. Eftersom industrin investerar lika mycket som KK-stiftelsen omfattar forskningssatsningen över 72 miljoner kronor. Nu har det varit Kick-OFF för projektet och de åtta företagen besökte JTH för samarbetet som kommer att pågå under de närmaste sex åren.

Företagen som deltar i projektet är Husqvarna AB Huskvarna; Kongsberg Automotive AB Mullsjö; Volvo Powertrain AB, Göteborg; Ljunghäll AB, Södra Vi; SKF Mekan AB, Katrineholm; Arvika Gjuteri AB, Arvika; CompTECH AB, Skillingaryd och Huawei Technologier Sweden AB, Kista.

Företagen behöver ingenjörer och input på forskning

—Det här är en viktig milstolpe för Tekniska Högskolan. Företagen behöver anställa ingenjörer som kan konstruera och tillverka gjutna produkter. Forskargruppen inom material och tillverkning inriktning gjutning har vuxit till en internationellt välkänd forskningsverksamhet med forskarutbildning, säger vd Jörgen Birgersson.

Per Jansson är vd på Comptech AB i Skillingaryd med 52 anställda som arbetar med legotillverkning till fordons och elektronikindustrin. —Vi har behov av att göra komponenter med effektiva framställningsmetoder och då är gjutning effektivast.

Jonas Rolfart, NVHingenjör på Kongsberg Automotive i Mullsjö som är underleverantörer till bilindustrin. —Forskningsprojektet CompCAST är viktigt för att utveckla vår industri som är mycket kunskapsintensiv. Vi använder gjutna komponenter och vi kan optimera och beräkna olika utfall men vi saknar input på forskning inom gjutning. Vi gör material och komponentprovning själva men ej på grundforskningsnivå och ju mer vi lär oss ju snabbare kan vi ta fram produkter.

Forskning i tre steg

Grundtanken i CompCAST är att forskningen vid JTH sker i tre steg. —Vi kan avgöra hållfasthet och värmeledning vid datorn genom simulering. Numera tittar vi också på ytteknik som är viktig för att produkterna ska få rätt struktur. Och allt ska mynna ut i bra produkter så att företagen kan dra nytta av detta. I projektet ingår också forskningsinstitutet Casting Innovation Centre och andra universitet, säger Ingvar L. Svensson professor i material och tillverkning vid JTH.

Han tillägger: Det är tre huvudområden i forskningsprogrammet. De är gjutprocess och mikrostruktur, inverkan av mikrostruktur på mekaniska och fysikaliska egenskaper, modellering och simulering av effektiv komponentutformning.

Stor betydelse för konkurrens med lågprisländer

—Forskningen har stor betydelse för att konkurrera med hög kvalitet mot lågprisländer, inflikar Per Jansson. Vi utnyttjar teknik som andra företag måste använda flera processer för att nå samma resultat. Kan vi t ex ersätta stål med aluminium som trots att det är så tunt som 1,1 mm har hög hållfasthet så kan vi spara vikt och minska bränsleförbrukningen och därmed mindre miljöpåverkan.

Husqvarna AB i Huskvarna har Norra Europas största magnesiumgjuteri. Kaj Torbjörner är chef för materiallaboratoriet och han menar att det är ett viktigt forskningsprojekt för att Husqvarna ska utveckla gjutna komponenter med förbättrade egenskaper. Projektet leder förhoppningsvis till en ökad användning av lättmetaller i våra produkter och därmed också till sänkt vikt på produkten. Våra produkter blir mycket belastade vid vår långtidsprovning så det gäller att optimera så mycket som möjligt för att förlänga driftstiden och minska risken för haveri.

Text och foto: Christina Almgren

2011-09-19