Årets Alumner 2011

2011 års alumner är Sofie Almqvist och Siniša Maleševic som mottog utmärkelsen under årets Alumnträff.

Varje år utses en kvinnlig och en manlig alumn som förebilder och ambassadörer. Det var fjärde året som Tekniska Högskolan (JTH) utsåg tidigare studenter som Årets alumner.

Årets kvinnliga alumn

Sofie Almqvist är högskoleingenjör i Byggnadsteknik, inriktning Markbyggnad och Infrastruktur. Sofie hade Jönköpings kommun som fadderföretag och fick sedan anställning där. Under studietiden var hon engagerad i ett projekt för att få fler tjejer att studera till ingenjör. Hon var med och bildade nätverk mellan de kvinnliga teknologerna vid JTH och informerade gymnasietjejer.

Motivering

Sofie är en mycket trevlig och öppen person. Hon är ett gott föredöme och en mycket god representant för JTH. Sofie har sedan studierna avslutats arbetat som enhetschef på Tekniska kontoret på Jönköpings kommun. Hon börjar under hösten 2011 en ny anställning som enhetschef på Stockholms kommun. Under sin studietid har hon medverkat i att bygga nätverk för att stärka den kvinnliga ingenjörsrollen. Sofie har allt sedan hon började sin utbildning och genom yrkeslivet haft goda kontakter med JTH.

Årets manliga alumn

Siniša Maleševic är högskoleingenjör i Industriell organisation och ekonomi. Han har även läst Industriell ekonomi för ingenjörer vid IHH. Under sin studietid var han en ambassadör för JTH och informerade om utbildningsutbudet på gymnasieskolor, utbildningsmässor och öppet hus. Dessutom engagerade han sig i JTH:s internationalisering där han gjorde stora insatser vid olika arrangemang.

Motivering

Siniša är en mycket ambitiös person som har gjort en anmärkningsvärd karriär på Nefab som International Trainee och nu som Director Asia Pacific. Han har sin bas i Stockholm, men har uppdrag i Sydostasien, Indien och Kina. Siniša har alltid varit en stor ambassadör för JTH och har i alla sammanhang ställt upp för verksamheten. Han har också varit utbytesstudent i Australien och Tyskland.

2011-09-27