Pedagogiskt ledarskap - bilder av praxisnära forskning

Onsdag 28 september håller Stephan Rapp docent-föreläsning på Högskolan för lärande och kommunikation. Läs mer


2011-09-27