Två nya program på JIBS

Från och med hösten 2012 kommer JIBS att ta emot svenska och internationella studenter till två nya program som ges helt på engelska: Marketing Management på kandidatnivå och International Corporate Tax Law på masternivå.

Marketing Management är utformat för studenter som vill leda projekt inom marknadsföringsområdet, och därigenom stärka ett företags förnyelse, utveckling och tillväxt. Tyngdpunkten ligger på företagsekonomi med särskilt fokus på marknadsföring, men programmet innehåller också kurser i bland annat nationalekonomi, statistik, juridik och engelska.

Master of International Corporate Tax Law ger en unik möjlighet till fördjupning inom europeiska och internationella företagsskatterättsliga frågor. Att ha omfattande kunskap inom detta ständigt växande ämne är viktigt för alla företag som verkar på den internationella marknaden. JIBS har sedan länge en framgångsrik och fokuserad forskningsprofil inom internationell skatterätt och erbjuder flera kurser inom området. Det ger oss bästa möjliga förutsättningar för att erbjuda en högkvalitativ masterutbildning i ämnet. Programmet är utformat med tydlig inriktning på skattefrågor i samband med företags internationella transaktioner, särskilt mervärdesskatt och internprissättning.

2011-10-13