HLK behåller samtliga programutbildningar

HLK:s styrelse har ställt sig bakom ledningens förslag om att programutbildningar behålls, men att utbudet av fristående kurser minskas. Läs mer


2011-10-19