Lärare från JIBS besöker FN

Gabriel Bake, projektledare och lärare på JIBS, har blivit utsedd att delta i en resa till FN i New York tillsammans med en delegation från regeringen.

Det är Svenska FN-förbundet som utsett Gabriel som så kallad folkrörelserepresentant. Gabriel blir en del av den officiella regeringsdelegationen som besöker generalförsamlingen i New York den 22 oktober till den 7 november. Syftet är att få med civilsamhällets perspektiv och erfarenheter.

På JIBS jobbar Gabriel Bake bland annat med den populära NMUN-kursen, den enda i sitt slag i Sverige, där en grupp studenter varje år får möjlighet att åka till världens största FN-simulering i New York. Gabriel är också styrelseledamot i Svenska FN-förbundet och vice ordförande i den lokala FN-föreningen.

– Deltagandet innebär ingen möjlighet att påverka svenska ställningstaganden under generalförsamlingen, men är en möjlighet att å ena sidan företräda civilsamhället och å andra sidan lära sig mer om hur FN och dess medlemsländer arbetar med aktuella sakfrågor, berättar Gabriel.

Programmet består, förutom möjligheten att delta i generalförsamlingens möten, av möten med olika FN-organ och FN-program. Bland annat kommer Gabriel att träffa Margot Wallström, som är FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter. Han kommer också att besöka världsbanken i Washington.

Läs mer: www.gabrielbake.wordpress.com

2011-10-20