Förmaksflimmer - vår nya folksjukdom

Öppen föreläsning 8 november kl.18.30 i Forum Humanum på Hälsohögskolan. Dan Malm, lektor i omvårdnad, föreläser. Läs mer


2011-10-24