Inspirationsdag kring Framtidens ljus

Centrum för Energieffektiv Belysning och Tekniska Högskolan bjuder den 16 november in till en inspirationsdag kring utbildning inom ljus och belysning.

Det pågår en snabb förändring inom belysningsområdet. Ny teknik och nya energieffektiva ljuskällor utvecklas. LED-teknikens lysande utveckling gör att internationella aktörer satsar stort på affärsutveckling. Den snabba utvecklingen av sensorer och IT möjliggör allt mer avancerade belysningslösningar. Det finns också ny väsentlig kunskap om belysningens betydelse för människans välbefinnande och hälsa.

Sverige har med sin tradition av att skapa god arbets- och boendemiljö en bra grund för att ta en ledande roll i utvecklingen av hållbar belysning. Betydelsen av bra och effektivt ljus gör att den svenska belysningssektorns värdeskapande kan höjas avsevärt och samtidigt är det möjligt att spara energi.

Mot bakgrund av detta och att Energimyndigheten satsar på att ta fram en belysningsstrategi för Sverige vill vi tillsammans med utbildningsintresserade i belysning diskutera, nätverka och inspireras kring dessa frågor.

Program

09.30 Samling med kaffe
10.00 Välkommen Göran Hellborg, JTH
Inledning och bakgrund till dagen Thorbjörn Laike/Reine Karlsson, Ceebel
10.20 Besparingspotential hos belysning Peter Bennich, Energimyndigheten
Trafikverket och belysning Petter Hafdell, Trafikverket
10.40 Varför belysning är viktigt för IKEA Anna Weiner Jiffer, IKEA
11.00 Frågor och diskussion
11.10 Ljus som arkitektens redskap Jonas Kjellander, SWECO
11.30 Belysningsplanering i byggprocessen Jim Collin, WSP
11.50 Frågor och diskussion
12.00 Lunch
13.00 Dagens och framtidens belysningsteknik Lars Vegehall, JTH
13.20 Workshop 1: Var i program och kurser tar vi in belysning?
14.40 Kaffe
15.10 Workshop 2: Hur kan vi hjälpa varandra ta nytta av dagens belysningsintresse?
16.00 Avslutning Roy Holmberg, ceebel

Tid och plats

Tid: Onsdag 16 november kl 10 - 16
Plats: Gjuterisalen E1405

2011-10-27