Fritidspedagogiskt seminarium

Plattformen för Fritidshem inbjuder till seminarium 8 december med gästprofessor Sven Persson, Malmö högskola, som föreläser om relationell pedagogik. Läs mer

Innehåll

2011-11-17