Allvarliga ekonomiska oegentligheter har upptäckts vid HLK

Vid en nyligen genomförd ekonomisk genomgång har Högskolan i Jönköping själv upptäckt ett fall av allvarlig ekonomisk oegentlighet vid HLK. Läs pressmeddelande


2011-11-29