Lärare från JTH har undervisat i Kina

Under hösten har Lennart Elmquist och Glenn Johansson gett studenterna vid Changzhou University undervisning med internationell prägel.

I Changzhou, Kina, har de undervisat studenter som läser mastersprogram inom maskinteknik. Bakgrunden är att Changzhou University och JTH sedan april i år är partneruniversitet. Undervisningen som hållits av Lennart från Maskinavdelningen och Glenn från Industriell organisation och produktion är JTH:s del av lärarutbytet. Universitetet har ca 18000 studenter och avdelningen för Maskinteknik ca 2000.

- Vi har undervisat var sin kurs som vi har utvecklat och anpassat för studenternas bakgrund. I uppdraget ingick även att ta fram tentamensfrågor och rättningsmallar, säger Glenn. Lennart ansvarade för kursen "Advanced casting materials processing" och Glenn har gett kursen "Integrated product and production development".

Internationell undervisning

Detta var första gången som icke-kinesiska lärare undervisade studenterna som läser maskinteknik. Det var dessutom första gången det undervisades på engelska och en del av syftet har därför varit att studenterna ska bli bekanta med engelska begrepp och definitioner. För många av studenterna är detta enda möjligheten att få undervisning med internationell prägel.

Språkproblem förekom eftersom många begrepp och definitioner användes för första gången, men även det engelska språket var ovant. Studenterna var dock bättre på att läsa och skriva engelska än att prata på engelska.

En annan notering som gjordes var att studenterna inte var vana vid att ha en dialog under lektionerna och att få igång diskussioner visade sig inte helt enkelt. De var främst vana med föreläsningar som syftar till att de ska kunna återge innehållet.

Lennart och Glenn hade även möte med ledningen för Maskinteknikavdelningen och Universitetsledningen. Vistelsen avslutades med en bankett där Maskinteknikavdelningen stod som värd.

En spännande och nyttig erfarenhet

Kina uppfattades som ett intressant och expansivt land och båda ser fram emot att återbesöka landet. Resan innehöll även flera spännande matupplevelser, såsom groda och soppa med kokt kotandkött. - Vi lyckades till och med få beröm för vår teknik att äta med pinnar, berättar Lennart.

Trafiken var livlig och för en ovan Kinabesökare farlig, men man vänjer sig rätt snart att kryssa mellan bilarna. Avslutningsvis konstaterar Lennart och Glenn att det varit en väldigt spännande och nyttig erfarenhet att vara gästlärare i Kina. Erfarenheterna är värdefulla i undervisningen av de internationella studenter som kommer till JTH för att studera.

2011-12-02