Att forska med praktiken

21 december anordnar Jönköping Academy ett forskningsseminarium om interaktiv forskning, att forska så att resultaten direkt kan bidra till förändringar.


2011-12-12