JTH söker medarbetare till CompCAST

Forskargruppen inom Material och tillverkning - gjutning söker medarbetare till forskningsprofilen CompCAST.

Forskargruppen består idag av drygt ett 30-tal forskare och doktorander med bakgrund inom materialvetenskap, kemi, teknisk mekanik och fysik. Gruppen är en av de största inom området och i världsklass.

Forskningsprofilen CompCAST

Forskningsmiljön har tilldelats 36 miljoner kronor från KK-stiftelsen för forskningsprofilen CompCAST. Forskningsmedlen ska stödja forskningen som ingår som en del i JTHs satsning på gjutna komponenter som är unik i Sverige. Eftersom industrin investerar lika mycket som KK-stiftelsen omfattar forskningsprofilen över 72 miljoner kronor de närmaste sex åren.

Inom forskargruppen finns goda möjligheter till personlig utveckling genom deltagande i industrinära forskningsprojekt. Forskningen är tvärvetenskaplig och inbegriper hela kedjan från gjutprocessen till materialvetenskap, materialegenskaper och produktegenskaper samt modellering och simulering. I projektet samarbetar JTH med åtta industriföretag och Swerea|SWECAST inom Casting Innovation Centre. Forskarutbildningen sker inom JTHs forskarskola "Industriell produktframtagning".

Forskningen har både en vetenskaplig höjd och är relevant för svensk industri. Nu söker vi sju medarbetare för arbete med forskningsprofilen CompCAST. Samtliga tjänster presenteras under lediga anställningar .

2011-12-12