Disputation

Den 20 januari disputerar Magnus Hofwing med avhandlingen "Robustness Analysis of Residual Stresses in Castings".

Magnus Hofwing försvarar sin avhandling den 20 januari kl 10 i sal E1405, Tekniska Högskolan.

Välkomna!

2012-01-16