Högskolan får sex nya yrkeshögskoleutbildningar

I hård nationell konkurrens har högskolan fått sex yrkeshögskoleutbildningar beviljade. Läs mer

— Det är glädjande att vi blivit beviljade dessa yrkeshögskoleutbildningar. De är viktiga för  kompetensförsörjningen i näringslivet och ett bra komplement till högskoleutbildningarna. Genom konceptet för yrkeshögskoleutbildningar lär vi oss viktiga pedagogiska modeller som vi tar med i våra övriga utbildningar, säger Jörgen Birgersson, vd JTH.

— Efter en omfattande ansökningsomgång tillsammans med våra samverkanspartner ser jag nu fram mot genomförandet av utbildningarna och att vidareutveckla flera yrkeshögskoleutbildningar, säger Torbjörn Matsson, chef för yrkeshögskoleutbildningen vid JTH.

Hård konkurrens
Yrkeshögskoleutbildningar är utbildningar inom ett visst yrkesområde. De är utformade efter arbetsmarknadens behov av eftergymnasial yrkeskompetens och genomförs i samarbete med näringsliv och branschorganisationer. En tredjedel av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd.

I samband med att utbildningarna beviljades besökte generaldirektören för Myndigheten för yrkeshögskolan, Pia Enochsson, Tekniska Högskolan.

—  Konkurrensen om att få starta yrkeshögskoleutbildningar har aldrig varit större än i denna ansökningsomgång. Alla beviljade utbildningar leder till yrken och kompetens som är efterfrågad av näringslivet och på arbetsmarknaden i övrigt, säger Pia Enochsson.

JTH samordnare för högskolan
Att en högskola arrangerar yrkeshögskoleutbildningar är relativt ovanligt. På Högskolan i Jönköping ges yrkeshögskoleutbildningar vid Hälsohögskolan, Internationella Handelshögskolan och JTH. JTH är samordnare för yrkeshögskoleutbildningarna vid högskolan.

De yrkeshögskoleutbildningar vid JTH som beviljats i denna omgång är Byggproduktionsledare, Digital design — Formbestämning, Energieffektiv driftteknik för fjärr- och kraftvärmeproduktion, Exportförsäljning — interkulturellt affärsmannaskap, och vid Internationella Handelshögskolan Vårdadministration. Utbildningsplatser kommer förutom Jönköping vara Eksjö, Malmö och Stockholm.

2012-01-26