Dömd lärare sagt upp sig

Den lärare som brutit mot sexköpslagen har efter överläggningar mellan arbetsgivaren och fackliga företrädare själv sagt upp sin anställning. Läs mer

Läraren vid Hälsohögskolan sade 26 januari själv upp sin anställning från och med 1 februari 2012. Den utredning som är planerad att genomföras kommer nu att få fokus på att förbättra och säkra studentinflytandet på Hälsohögskolan.

2012-01-27