Fem nya yrkeshögskoleutbildningar

I hård nationell konkurrens har högskolan fått sex yrkeshögskoleutbildningar beviljade, varav fem kommer att ges via JTH.

— Det är glädjande att vi blivit beviljade dessa yrkeshögskoleutbildningar. De är viktiga för kompetensförsörjningen i näringslivet och ett bra komplement till högskoleutbildningarna. Genom konceptet för yrkeshögskoleutbildningar lär vi oss viktiga pedagogiska modeller som vi tar med i våra övriga utbildningar, säger Jörgen Birgersson, vd JTH.

— Efter en omfattande ansökningsomgång tillsammans med våra samverkanspartner ser jag nu fram mot genomförandet av utbildningarna och att vidareutveckla flera yrkeshögskoleutbildningar, säger Torbjörn Matsson, chef för yrkeshögskoleutbildningen vid JTH.

Hård konkurrens

Yrkeshögskoleutbildningar är utbildningar inom ett visst yrkesområde. De är utformade efter arbetsmarknadens behov av eftergymnasial yrkeskompetens och genomförs i samarbete med näringsliv och branschorganisationer. En tredjedel av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd.

I samband med att utbildningarna beviljades besökte generaldirektören för Myndigheten för yrkeshögskolan, Pia Enochsson, Tekniska Högskolan.

—  Konkurrensen om att få starta yrkeshögskoleutbildningar har aldrig varit större än i denna ansökningsomgång. Alla beviljade utbildningar leder till yrken och kompetens som är efterfrågad av näringslivet och på arbetsmarknaden i övrigt, säger Pia Enochsson.

De yrkeshögskoleutbildningar vid JTH som beviljats i denna omgång är:

  • Byggproduktionsledare - i Jönköping och Malmö
  • Digital design — Formbestämning
  • Energieffektiv driftteknik för fjärr- och kraftvärmeproduktion
  • Exportförsäljning — interkulturellt affärsmannaskap

Läs mer om de yrkeshögskoleprogram som ges vid JTH idag.

2012-01-27