Så ska fusket på högskolan minska

Plagiering i uppsatser och rapporter har ökat vid svenska lärosäten de senaste åren. Nu lanserar högskolan en antiplagieringsguide som ska vända trenden. Läs mer


2012-01-31