Prestigefyllt uppdrag för internationell tidskrift

Per Hilletofth, universitetslektor i Logistik, har blivit invald som ledamot i editorial advisory board för tidskriften Industrial Management and Data Systems (IMDS).

IMDS är en vetenskaplig tidskrift som finns både i tryckt och digital form och är rankad av Thomson Reuters (ISI). Tidskriften grundades på 1970-talet och har under åren byggt upp ett gott renommé inom industriell ekonomi och informationsteknik. Per har sedan tidigare publicerat 5 artiklar i tidskriften och en av artiklarna var under 2011 en av de mest nedladdade.

Vad innebär det att du är invald i advisory board? — Uppdraget handlar primärt om att upprätthålla och förbättra tidskriftens kvalité och renommé. Det sker dels genom att stå till förfogande som expertgranskare inom mina specialistområden och dels genom att själv bidra med högkvalitativa artiklar. Vidare handlar uppdraget om att sprida information om IMDS.

Utmärkelsen är naturligtvis betydelsefull för Per personligen som ett erkännande för den forskningen han bedriver. Men det är också viktigt att visa att JTH finns med i olika vetenskapliga tidskrifter internationellt.

2012-02-23