Nationell expert i Kina

Haiping Cao, tidigare doktorand och postdoc inom gjutning, har fått en hedrande utnämning inom det kinesiska programmet "the One thousand expert plan".

Avsikten med planen är att under tio år väja ut de 1000 bästa experterna som kommer utifrån Kina för arbete inom Kina och med mål att förbättra den tekniska nivån. Varje år görs två uttagningar för utmärkelsen, och vid varje tillfälle väljs 50 personer.

Högsta utmärkelsen inom teknik

I september 2010 blev Haiping Cao utvald som expert av Fujian Provinsen i Kina, varefter han även fick chansen att representera denna provins i den nationella uttagningen till "the One thousand expert plan". I mars 2012 fick Haiping det glädjande beskedet att han nu även utnämnts till Kinesisk nationell expert, en av de absolut högsta utmärkelserna man kan få inom teknikområdet i Kina idag.

Doktor vid JTH

Haiping arbetade under åren 2001-2005 som doktorand inom ett NUTEK-finansierat forskningsprojekt kring gjutning av magnesiumlegeringar, där Magnus Wessén var hans handledare. Som en spin-off från några experiment på JTH kom Haiping på ett helt nytt sätt att styra avsvalningen av en smälta, med syfte att tillverka en halvstelnad metallslurry för användning vid s.k. rheogjutning.

Tekniken patententsöktes 2004 tillsammans med Magnus Wessén och idag har patent beviljats i Sverige, Kina, Ryssland, USA, Japan och Sydafrika. Patentet la grunden till företaget RheoMetal AB som startades upp på Science Park i Jönköping under 2005. RheoMetal-tekniken har bidragit till att JTH har beviljates ett flertal större forskningsprojekt alltsedan Haipings disputation i maj 2005.

För närvarande pågår ett SSF-finansierat projekt tillsammans med Volvo Materials Technology, Finnveden Metal Structures och Chalmers kring rheogjutning av Mg samt Mg-MMC (metallmatriskompositer) samt ett projekt finansierat av KK-stiftelsen tillsammans med COMPtech AB och Huawei Technologies Sweden AB kring rheogjutning av applikationer för telekom-industrin. Den totala forskningsvolymen för dessa två projekt omfattar ca 25 MSEK.

Bygger gjuteri i Kina

Haiping verkar idag huvudsakligen i Kina där han arbetar med uppbyggnaden av ett större gjuteri i Fujian-provinsen som helt fokuserar på produktion av högkvalitativt gjutgods tillverkat via RheoMetal-tekniken.

Det absolut mest omfattande projektet på detta gjuteri, vilket även är projektet den största utmaningen, handlar om att rheogjuta aluminiumfälgar till fordonsindustrin. Haiping är till viss del fortfarande engagerad i RheoMetal AB, idag med kontor i centrala Stockholm, som är delägare i det kinesiska gjuteriet.

JTH gratulerar Tekn. Dr Haiping Cao med stolthet till utmärkelsen, säger Ingvar L Svensson och Magnus Wessén, handledare och kollegor.

2012-03-22