Välkommen till Öppet Hus den 24 mars

Vill du veta mer om hur det är att plugga på JIBS? Ta chansen på lördag och besök oss och hela högskolan på Öppet Hus, mellan kl. 10-14.

Under dagen kan du få veta mer om hur det är att plugga utomlands, vilken hjälp du kan få av våra fadderföretag, Jönköping som studentstad och mycket mer. Studenter och personal kommer att finnas på plats för att informera om våra program och svara på frågor, och det finns möjlighet till guidade turer både i högskolans lokaler och i Jönköping.

Förutom att bekanta dig närmare med Internationella Handelshögskolan kan du också besöka Högskolan i Jönköpings övriga tre fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation och Tekniska Högskolan. Du kan utforska biblioteket, prata med antagningskontoret, studie- och yrkesvägledare och studentkåren.

Välkommen!

2012-03-22