HSVs utvärdering visar på övervägande hög kvalitet på HJ

Högskoleverket har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten på bland annat utbildningsområdena medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och nationalekonomi.

Högskoleverkets kvalitetsutvärdering som presenteras den 25 april visar att medie- och kommunikationsvetenskap på kandidatnivå samt nationalekonomi på kandidat- och magisternivå vid Högskolan i Jönköping håller hög kvalitet. För masterexamen i nationalekonomi påpekas brister.

Läs pressmeddelande

2012-04-25