Övervägande hög kvalitet i Högskoleverkets utvärdering

Utvärderingen visar att medie- och kommunikationsvetenskap på kandidatnivå samt nationalekonomi på kandidat- och magisternivå håller hög kvalitet. För masterexamen i nationalekonomi påpekas brister. Läs pressmeddelande


2012-04-25