JIBS-student på ”Model WTO” i Genève

Abel Zerihun, masterstudent på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, var en av deltagarna i de simulerade WTO-förhandlingarna som ägde rum 15-20 april.

72 studenter från 27 olika länder deltog. Årets tema var "Regional and Sustainable Trade." Varje år är tio länder representerade vid Model WTO som äger rum i S:t Gallen och i Genève i Världshandelsorganisationens högkvarter. Abel Zerihun var en del av delegationen för Kongo.

Det finns sex kommittéer, varje kommitté stod inför en mycket specifik utmaning. I utskotten fanns delegater från tio olika länder, 10 länder var representerade det här året, dock var delegaterna inte nödvändigtvis från det landet. Abel förhandlade Rules of Origin för Kongos räkning med delegater från nio andra länder.

– Model WTO är ett ganska pragmatiskt sätt att bekanta sig med den verkliga och väldigt komplexa ramen för WTO-förhandlingar. Förutom att det ger möjlighet till möten med människor från olika bakgrund har det också gett mig insikt i hur och varför den internationella handeln regleras, säger Abel.

Kommittéerna övervakades av två ordförandena vardera, som hade valts ut i förväg från University of St. Gallen, medan varje lands delegation leddes av en huvuddelegat som hade valts ut bland deltagarna.

För att kvalificera sig var de sökande tvungna att skriva en 400-ord uppsats om årets ämne. Endast två elever deltog från svenska universitet. Abel Zerihun fick deltagaravgiften för att hans excellenta uppsats. Abel är ursprungligen från Etiopien och har en kandidatexamen i nationalekonomi från Jimma University. Han håller nu på med sin masterutbildning vid JIBS och han har varit i Sverige sedan 2010.

Oikos organisation för hållbar ekonomi och management (The oikos organization for sustainable economics and management) är ett nätverk med 37 delar i 21 länder världen över. Under detta paraply ger ”Model WTO” en möjlighet för framtida beslutsfattare att konfronteras med viktiga globala frågor i simuleringen av WTO:s ministerkonferensförhandlingar. Sedan 1999 har studenter från hela världen bjudits in till Schweiz för att diskutera och utbyta kreativa idéer inom ramen för Världshandelsorganisationen.

Mer information om Model WTO vid S:t Gallen och WTO

2012-04-26