Nu byggs högskolans friskvårdsanläggning

Första spadtaget till högskolans friskvårdsanläggning är taget och arbetet igång. Jönköpings Studentkårs ordförande skriver om hur positiv satsningen är för ett levande campus. Läs mer

Högskolan i Jönköping satsar på ett sammanhållet campus och en modern friskvårdsanläggning. Friskvårdsanläggning ska stå klar i augusti 2013.

  • Friskvårdsanläggningen blir 4 000 kvm stor och kommer bland annat att innehålla en sporthall med cirka 250 läktarplatser, allaktivitetsrum, personalutrymmen samt gym.
  • Beslutet att bygga anläggningen togs av stiftelsestyrelsen 2009.
  • Högskolefastigheter AB (Höfab) ansvarar för byggnationen.
  • Hyresgäst blir Högskoleservice.
  • Jönköpings kommun bygger just nu övergången till friskvårdsanläggningen.

Studentkårens ordförande om friskvårdsanläggningen:

"Jönköpings Studentkår tackar ödmjukast för Högskolan i Jönköpings engagemang i fråga om friskvårdsanläggningen. Från studenternas sida är man stenhårt övertygad om att denna satsning kommer att göra ofantlig skillnad på campusmiljön och bidra till ett en gång för alla enat campus. Även ur marknadsföringssynpunkt tror man att denna satsning kommer att stärka Högskolan i Jönköpings varumärke och bygga på det redan i dag goda anseende lärosätet har.

Det visar på stort kurage och styrka från Högskolan i Jönköping att i dessa tider satsa på en byggnation av friskvårdsanläggningens like. Vad som bör uppmärksammas är att planerna för en friskvårdsanläggning funnits länge. Visionen om en anläggning för friskvård på campus föddes för snart 10 år sedan. Studenterna har drivit frågan sedan 2003 och så sent som 2009 kom ett beslut. Att byggnationen tidsmässigt råkar hamna under tider av stor omställning tycker jag inte ska vrida fokus från allt det positiva som denna friskvårdsanläggning kommer att bidra med.

På ett levande campus i den goda studentstaden Jönköping bör finnas plats för allt från undervisning och forskning till konst och inte minst idrott. Från Munksjöparken till Studenternas Hus bör sträcka sig en röd tråd av spännande arkitektur och en lika levande som inspirerande miljö. Vi, Jönköping, är på god väg att forma ett av Sveriges attraktivaste och mest inbjudande lärosäte.

Ser man på söktrycket till Högskolan i Jönköping ser det väldigt bra ut. Man är en bra bit över genomsnittet. Detta är inget som kommer av sig självt. Det gäller att leverera en positiv helhetsupplevelse.

I ett högskolelandskap i förändring gäller det att prioritera. Vissa av er tror nog inte på denna prioritering. Men vad ni ska veta är att studenterna gör det! Och om några år ni också!

Jag skulle avslutningsvis än en gång vilja tacka ALLA inblandade aktörer som gjort denna byggstart möjlig."

Sandro Savarin
Ordförande Jönköpings Studentkår

2012-05-09