JIBS-professor vald till prestigefylld ordföranderoll

Gunnar Rimmel, professor i Redovisning på JIBS, blev vald av förvaltningskommittén för the European Accounting Association (EAA) att vara ny ordförande för konferensutskottet.

Beslutet godkändes av generalförsamlingen under den 35:e EAA-konferensen, 9-11 maj 2012, i Ljubljana.

– Jag blev väldigt glad när EAA:s ordförande kontaktade mig och frågade om jag kunde tänka mig att acceptera nomineringen. Efter att ha varit generalsekreterare för den 28:e årliga EAA kongressen, som hölls i Göteborg 2005, har jag arbetat aktivt för EAA i olika positioner. Självklart är jag mycket hedrad över att bli vald till ny ordförande för konferensutskottet och att ha fått detta förtroende från förvaltningskommittén och EAA:s medlemmar, säger professor Gunnar Rimmel.

The European Accounting Association syftar till att länka samman hela Europas vetenskapsmän och forskare inom redovisning, för att ge en plattform för vidare spridning av europeisk redovisningsforskning, och för att främja och förbättra forskningen. EAA har mer än 2 000 medlemmar från hela världen.

Under den 35:e årliga kongressen i Ljubljana, innehöll den vetenskapliga delen av konferensen 11 symposier, 336 papers i parallella sessioner, varav 46 hade en opponent, samt 332 i forskningsforumet. Mer än 900 artiklar hade lämnats in till kongressen.

EAA-konferenskommitténs primära ansvar är att uppmuntra och se över anbud att stå som värd för framtida EAA konferenser. Kommittén ansvarar för att kontrollera huruvida konferensvärdarna följer EEA:s fastställda riktlinjer. Under denna fas håller ordförande för konferenskommittén kontakten med ordföranden för den vetenskapliga kommittén, ordförande i organisationskommittén och EAA:s verkställande sekreterare. Konferenskommittén ansvarar för att utarbeta och granska kongressriktlinjerna regelbundet. De första riktlinjerna och de efterföljande ändringarna måste godkännas av förvaltningskommittén.

Mer information om European Accounting Association

2012-05-28