Stipendier för utlandsstudier

Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond för Högskolan i Jönköping har överlämnat stipendier på sammanlagt 100 000 kr till tio mottagare. Läs mer

Stipendiaterna tilldelades 10 000 kr vardera och är:

Hälsohögskolan Lisa Sjörén, för studier i England

Högskolan för lärande och kommunikation
Magdalena Carlén, för studier i USA
Matilda Carlsson, för studier i USA
Anna Jannesson, för studier i USA
Catarina Schmidt, för avhandlingsarbete i Kanada

Internationella Handelshögskolan
Fredrik Andreasson, för studier i USA
Said Moghrabi, för studier i USA
Arvid Scheller, för studier i Chile

Tekniska Högskolan
Rikard Bergström, för studier i Singapore
Karin Ivarsson, för studier i Singapore och Turkiet

Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond för Högskolan i Jönköping är inrättad av Sparbanksstiftelsen Alfa, som 1997 anslog 2 miljoner kronor som förmögenhet till stipendiefonden. Styrelsen för stipendiefonden består av Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping (ordförande), Fredrik Jutnäs, Swedbank (sekreterare), Kenneth Råsberg, Sparbanksstiftelsen Alfas Internationella Stipendiefond och Sandro Savarin, ordförande Jönköpings Studentkår.

På bilden från vänster: Fredrik Jutnäs bankchef Swedbank Jönköping; Anna Jannesson; Arvid Scheller; Fredrik Andreasson; Said Moghrabi; Catarina Schmidt; Lisa Sjörén; Matilda Carlsson; Sandro Savarin Studentkårens ordförande; Anita Hansbo rektor Högskolan i Jönköping. På bilden saknas Magdalena Carlén, Rikard Bergström och Karin Ivarsson.

2012-05-30