Stipendier till JIBS-studenter

Sju studenter från Internationella Handelshögskolan i Jönköping har i veckan mottagit stipendier för studier utomlands från två olika fonder i Jönköping. Totalt delades 75 000 kr ut till JIBS-studenter.

Onsdagen 30 maj överlämnade Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond stipendier till tre studenter vid Internationella Handelshögskolan.

Stipendiaterna tilldelas 10 000 kr vardera och är:
Fredrik Andreasson, för studier i USA
Said Moghrabi, för studier i USA
Arvid Scheller, för studier i Chile

Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond för Högskolan i Jönköping är inrättad av Sparbanksstiftelsen Alfa, som 1997 anslog 2 miljoner kronor som förmögenhet till stipendiefonden. Styrelsen för stipendiefonden består av Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping (ordförande), Fredrik Jutnäs, Swedbank (sekreterare), Kenneth Råsberg, Sparbanksstiftelsen Alfas Internationella Stipendiefond och Sandro Savarin, ordförande Jönköpings Studentkår.

Torsdagen 31 maj delade Stiftelsen Näringslivets Donationsfond ut stipendier till fyra studenter vid Internationella Handelshögskolan.

Handelskammarens i Jönköpings län Stipendium tilldelas:
Sarah Bohman, 15 000 kr, för studier vid Universidad del Desarollo, Santiago, Chile.
Travis Lunt, 10 000 kr, för studier vid Bogazici University, Turkiet
Anna Piwonska (doktorand), 10 000 kr, för studier i Reykjavik och Barcelona
Therese Norman (doktorand), 10 000 kr, för studier vid UC Irvine, Kalifornien, USA

Handelskammarens stipendier ges i syfte att stimulera och premiera studerande och forskarstuderande vid eller med anknytning till Högskolan i Jönköping till goda resultat i ämnen av betydelse för näringslivets utveckling. Handelskammarens stipendier ska finansiera studier utomlands med direkt och väsentlig anknytning till stipendiatens slutexamen. Styrelsen för fonden består av direktör Torbjörn Adamson, Produco AB (ordförande) och direktör Göran Kinnander, Handelskammaren i Jönköpings län.

2012-06-01