Stor ökning av internationella betalstudenter

De internationella betalstudenterna fortsätter hitta till Högskolan i Jönköping! Aktuella siffror visar att det hittills ökat med cirka 30 procent jämfört med 2011. Läs mer

Redan i slutet av maj hade 85 internationella studenter betalat sin avgift till högskolan, vilket är fler än vid terminsstarten förra året (då var siffran totalt 66 studenter).

Rekryteringsarbetet fortgår under några veckor till så troligt är att det kommer att fortsätta öka.

Mer om inresande studenter vid Högskolan i Jönköping

2012-06-04