Hög kvalité inom Informatik vid JIBS

Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) får bra resultat när Högskoleverket utvärderar ämnet Informatik.

Högskoleverket (HSV) har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten på utbildningar inom informatik. Utvärderingen visar att informatik vid Internationella Handelshögskolan på masternivå får bra betyg och ges omdömet hög kvalitet.

– Vi är mycket glada över resultaten som är ett erkännande av att Högskolan i Jönköping håller sig i toppen när det gäller informatik i Sverige. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla informatik och stärka våra utbildningsprogram och göra dem ännu mer attraktiva. Masterprogrammet är ett samarbete mellan JIBS och Tekniska Högskolan i Jönköping och är ett bra exempel på värdet av interdisciplinärt samarbete, säger Vivian Vimarlund, professor i informatik vid JIBS.

HSV:s utvärdering är baserad på en självutvärdering, platsbesök samt analys av studentuppsatser. Av de totalt 25 utvärderade utbildningarna i informatik är JIBS utbildning en av de 20 i landet som får omdömet hög kvalitet.

– Det är bra att vi kan konstatera att Internationella Handelshögskolan i Jönköping håller en hög kvalité och att detta bekräftas av Högskoleverket, säger Johan Eklund, utbildningschef och universitetslektor vid JIBS.

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Vivian Vimarlund, professor Informatik, sektionsansvarig Informatik, Director CenITIS (Centre for Information and Information Systems)
E-mail: vivian.vimarlund@jibs.hj.se
Mobil: 073 – 340 44 73

2012-06-13