Samarbetsavtal med Changzhou

Tekniska Högskolan har tecknat ett samarbetsavtal med Changzhou University kring ökat samarbete på masternivå.

Tekniska Högskolans Vd Jörgen Birgersson och Marknadsförings-/Internationaliseringschef John Ahlnér gjorde under vecka 25 ett vänskapsbesök vid Changzhou University i Kina.

I samband med besöket undertecknades ett samarbetsavtal som innebär fortsatt utveckling av samarbetet inom avancerad utbildning på masternivå.

2012-07-03