Rektor Anita Hansbo i Almedalen

Är Sverige ett ledande innovations- och kunskapsland 2030? Här kan du se hela seminariet från Almedalen där Högskolan i Jönköpings rektor deltog.

Vi lever redan i en Petabyte-värld med datoriserade Jeopardy-mästare, Big Data och nya vetenskapliga paradigm där kunskap och lärande är något helt annat än för bara ett decennium sedan. Samtidigt rusar världens utvecklingsländer uppför kunskaps- och innovationstrappan och passerar i rask takt västvärlden i såväl mängd som kvalitet. Och trots att världen svämmar över av högskoleutbildade rankar de globala storföretagens toppchefer kompetensförsörjning som den främsta utmaningen. Vad innebär det nya sammanhanget för Sverige som kunskaps- och innovationsland? Hur ska vi kunna utveckla, locka och behålla talang? Hur ska vi kunna bli ledande på kunskap och innovation 2030?

I panelen:
Sara Modig, ämnesråd på Näringsdepartementet och projektledare för den nationella innovationsstrategin
Bo Dahlbom, Professor och forskningschef, Sustainable Innovation
Anita Hansbo, Rektor, Högskolan i Jönköping
Mats Lindgren, VD, Kairos Future.

2012-07-10