Första licentiatuppsatsen i Tekniska Högskolans Forskarskola

Fredagen den 31 augusti presenteras den första licentiatuppsatsen med en doktorand inskriven i vår egen forskarskola.

Tekniska Högskolan i Jönköping fick examensrättigheter på forskarnivå 2010. JTH har haft doktorander sedan mitten av 1990-talet men de har alltid varit inskrivna vid ett annat lärosäte. Sedan 2011 har JTH en forskarskola i industriell produktframtagning.

Det är doktorand Jakob Olofsson som presenterar licentiatuppsatsen med titeln "Microstructure-based Mechanical Behaviour in Structural Analyses of Cast Components".

I licentiatuppsatsen presenteras ett sätt att i hållfasthetsberäkningar av gjutna komponenter ta hänsyn till variationer i egenskaper som uppstår i komponenten när den gjuts. Detta gör att man kan få en bättre uppfattning av hur komponenten belastas när den används. Forskningen har gjorts i samarbete med industrin inom forskningsprofilen CompCAST som startade 2011.

Tid och plats

Licentiatuppsatsen presenteras den 31 augusti kl 10 i Gjuterisalen E1405 på Tekniska Högskolan i Jönköping. Diskussionsledare är Tekn Dr Torsten Sjögren, SP.

Välkomna!

2012-08-20