Över 1000 nya studenter vid JTH

Nu har de studenter som antagits till höstens utbildningar vid JTH anlänt och registrerats. Siffrorna visar på ett fortsatt mycket högt söktryck till programmen.

Totalt har mer än 1000 nya studenter börjat vid JTH i veckan. Dessutom står ett stort antal intresserade kvar som reserver till utbildningarna.

Studenterna kommer att studera något av JTHs ingenjörsprogram, teknikerprogram, masterprogram, kandidatprogram eller tekniskt basår. Till dessa kommer också ett stort antal internationella utbytesstudenter från hela världen.

- Vi har i år rejält välfyllda program på JTH och därtill en mycket bra balans med antalet antagna på olika program, vilket är mycket positivt. Årets söktryck är i särklass det högsta i JTHs historia, säger Vd Jörgen Birgersson.

Programmen vid JTH ges inom avdelningarna byggnadsteknik och belysningsvetenskap, datateknik, maskinteknik samt industriell organisation och produktion.

2012-08-24