Högsta betyg till Yh-utbildning

Internationella Handelshögskolans yh-utbildning i vårdadministration är av mycket god kvalitet.

Yh-myndigheten (Myndigheten för yrkeshögskolan) kontrollerar regelbundet att yrkeshögskoleutbildningar följer utbildningsplanen, ger de kunskaper som krävs i arbetslivet och att de leder till jobb. Myndigheten har beslutat att utbildningen inom vårdadministration vid Högskolan i Jönköping genomförs "med mycket god kvalitet" vilket är det högsta betyget som ges.

— Vi är väldigt glada att vårdadministrationsutbildningen får så fint omdöme. Det är en bekräftelse på att det arbete vi gör ger det resultat vi strävar efter att uppnå, säger Ewa Beiving, programansvarig, Internationella Handelshögskolan.

— En förutsättning för vår framgång är att vi arbetar tillsammans med andra aktörer — i vårt fall främst med Landstinget i Jönköpings län och med Hälsohögskolan. En utbildning av detta slag måste vara extra hårt knuten till arbetslivet samtidigt som det behövs en gedigen teoretisk kompetens hos lärarna. Vi upplever att det är just detta samarbete vi har lyckats skapa vilket gynnar såväl regionen i form av välutbildad arbetskraft som högskolan i form av en populär utbildning och värdefulla kontakter med externa parter, säger May Wismén, programansvarig, Internationella Handelshögskolan.

Yrkeshögskoleutbildningar är utbildningar inom ett visst yrkesområde. De är utformade efter arbetsmarknadens behov av eftergymnasial yrkeskompetens och genomförs i samarbete med näringsliv och branschorganisationer. En stor del av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd.

På Högskolan i Jönköping ges yrkeshögskoleutbildningar vid Hälsohögskolan, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan.

Mer om vårdadministrationsutbildningen på Internationella Handelshögskolan

Läs beslutet på Yh-myndighetens webb

2012-09-03