Högskoleverket utvärderar affärsjuridik

I HSV:s senaste kvalitetsutvärdering påpekas brister för affärsjuridik på kandidatnivå. Läs pressmeddelande


2012-09-05