Öppna föreläsningar

Högskolans hedersdoktorer och professorer som installeras håller föreläsningar 28 och 29 september. Program


2012-09-24