Jenny Helin bloggar för Vetenskapsrådet

Under oktober till och med december kommer Jenny Helin, forskare på JIBS, vara Vetenskapsrådets bloggare för nättidningen Curie.

Jenny Helin forskar om dialog i möten och hon har alltid varit intresserad av samtalets möjligheter. Jenny är knuten till Internationella Handelshögskolan i Jönköping och även Högskolan på Gotland.

Curie är en forskningsnättidning som bevakar och debatterar aktuella forskningsfrågor. Syftet är att förklara, fördjupa och sätta in forskning i sitt sammanhang.

Jennys första blogginlägg publicerades den 8 oktober och handlar om skrivande och om akademiska texter, den finns att läsa här: http://bloggar.tidningencurie.se/

2012-10-08