Många vill studera i Jönköping

Ansökningarna till Högskolan i Jönköping inför vårterminen ökar med drygt 5 procent och Sjuksköterskeprogrammet är ett av Sveriges populäraste.

15 oktober var sista anmälningsdag till vårens kurser och program. Totalt 7 325 personer har sökt Högskolan i Jönköping inför våren, vilket är en ökning med 5,3 procent.

För hela Sverige totalt är antalet sökande till vårens kurser och program drygt 209 000, vilket innebär en ökning med 3,4 procent, enligt statistik från VHS.

Sjuksköterskeprogrammet ett av landets populäraste

Till Sjuksköterskeprogrammet vid Hälsohögskolan har antalet förstahandssökande ökat med 18 procent jämfört med förra året. Det gör att programmet hamnar på en sjätteplats av 23 sjuksköterskeprogram efter Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet, Malmö högskola och Sophiahemmet. Totalt har programmet 1452 sökande.

Läs kommentar från Ewa Wigaeus Tornqvist, vd Hälsohögskolan

Digital bildbehandling i topp

De mest sökta fristående kurserna vid Högskolan i Jönköping finns på Högskolan för lärande och kommunikation, det är Digital bildbehandling med totalt 1 518 sökande och Fotografi – Visuell kommunikation med 1 367 sökande.

2012-10-19