Att ta till sig, dela och skapa kunskap

JIBS officiella medlemsbevis i CEEMAN togs emot av vd Johan Roos vid organisationens tjugonde årliga konferens den 26-28 september i Kapstaden. Johan Roos höll också en presentation om aktuella frågor för handelshögskolor.

CEEMAN är en internationell organisation med syfte att påskynda kvalitetsutvecklingen inom ledarskapsutveckling i Central- och Östeuropa. I år hölls konferensen för första gången utanför Europas gränser, i samarbete med University of Stellenbosch Business School i Kapstaden.

Det övergripande temat för konferensen, “Business and Educational Challenges in Dynamically Changing Environments” , skapade ett utmärkt tillfälle för dialog om de frågor som företag, handelshögskolor och samhällen i stort står inför i en tid när världen är i snabb förändring.

Under en rad olika evenemang på konferensen diskuterade fler än hundra vd:ar och andra ledare från framstående handelshögskolor och universitet i trettiotvå länder, tillsammans med ledare från affärsvärlden, politiker och företrädare från olika organisationer, dessa frågor.

– Det är viktigt att JIBS finns representerat även inom denna grupp av handelshögskolor från främst de växande ekonomierna i Asien, Afrika, Östeuropa, forna Sovjet och Syd- och Nordamerika. Som en internationell handelshögskola har vi mycket att lära av dessa kollegor, säger Johan Roos.


Om CEEMAN

Sedan starten 1993 har CEEMAN utvecklats till ett globalt nätverk av ledarskapsutvecklingsinstitutioner med intresse för utbildningskvalitet och innovationer inom detta område, men också ämnen som rör förändring i ett större perspektiv. Organisationen har över 200 medlemmar i 51 länder världen över.

Med professionell kompetens som mål främjar CEEMAN kvalitet inom ledarutveckling och förändringsprocesser genom utveckling av utbildning, forskning, konsultverksamhet, information, nätverksstöd och andra relaterade tjänster för ledarutvecklingsinstitutioner och företag som är verksamma i dynamiska miljöer.

www.ceeman.org

2012-10-26