Stort intresse för samverkan

Årets Fadderföretagsdag bjöd ännu en gång på besök från flera av JTHs samarbetspartners.

Mässan besöktes av ett 50-tal företag och organisationer som var intresserade av att träffa JTHs blivande ingenjörer. Dagen inleddes med en lunch och information om det nya utbildningskonceptet och det ökade samarbetet mellan JTH och näringslivet.

Vd Mats Jägstam ser samarbetet som mycket viktigt då studenternas framgång även är företagens framgång.

- Koncept 2013 möjliggör ett ännu starkare samarbete mellan näringsliv och studenter, säger Mats.

Minimässa med företagsrepresentanter

Under eftermiddagen hölls minimässan där studenterna fick chans att knyta kontakter inför bland annat examensarbete och projekt. Flera av företagen visade upp sin verksamhet och hade ett stort intresse för att rekrytera ingenjörer från Tekniska Högskolan. Tove Frisk, HR-specialist från Cellwood AB, tycker att mässan är ett bra initiativ och en chans att sälja in företaget till de nya studenterna.

Ett annat företag på plats var El-Giganten Logistik AB. Marie-Louise Gotmark ser Fadderföretagsdagen som ett bra tillfälle att marknadsföra sin arbetsplats.

- Samarbetet med JTHs studenter ger oss en bra bild av studenternas kunskaper och möjligheter att hitta kommande medarbetare, berättar Marie-Louise.

El-Giganten Logistik AB har bland annat anställt studenter från Industriell ekonomi och produktionsledning som idag jobbar med olika typer av logistikprojekt.

Under mässan möter vi även Niklas Johannson som läser första året på Logistik och ledning. Han tycker att mässan är en bra chans att komma i kontakt med många företag och att få veta mer om deras verksamhet.

– Jag är ute efter företag där jag kan genomföra ingenjörsmetodiken och mitt examensarbete, gärna ett företag med global anknytning, berättar Niklas.

Bra utbyte mellan studenter och företag

Patrik Cannmo, utbildningschef på JTH, sammanfattar mässan:

- Studenterna är mycket engagerade och intresserade av vad företagen har att erbjuda. Företagen i sin tur är positiva till mässan och de nya former av samverkan som presenterades, till exempel Näringslivsförlagd kurs .

Bilder från dagen

2012-11-16