7,5 miljoner till Bebyggd miljö

Forskningsområdet Bebyggd miljö har beviljats 7 540 000 kronor från Energimyndigheten och Bertil och Britt Svenssons stiftelse

De beviljade projekten är Ljussimuleringsberäkningar för en mer värdedriven byggprocess samt Kriterier för god ljusmiljö.

Teknologie doktor Peter Johansson vid avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap har beviljats 3 970 000 kronor från Energimyndigheten och Bertil och Britt Svenssons stiftelse för projektet, Ljussimuleringsberäkningar för en mer värdedriven process.

Filosofie doktor Annika Kronqvist vid avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap har beviljats 3 570 000 kronor från Energimyndigheten och Bertil och Britt Svenssons stiftelse för projektet, Kriterier för god ljusmiljö.

Bebyggd miljö är ett nytt forskningsområde under uppbyggnad vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Det utgör en del av avdelningen Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Vid avdelningen finns två högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik som är bland de mest sökta i landet, och ett högskoleprogram i Ljusdesign utan motsvarighet i Sverige. Forskningsområdet Bebyggd miljö växer snabbt och vi behöver nu förstärka avdelningen med två doktorander och två lärare.

Länk till Högskolans webbplats för jobb

2012-12-10