Högskoleverket utvärderar engelska

I HSV:s senaste kvalitetsutvärdering påpekas vissa brister för engelska på kandidatnivå vid Högskolan i Jönköping. Läs pressmeddelande


2012-12-19