Rörelsekonferens

Konferensen Idrott och hälsa arrangeras på HLK torsdagen den 7 mars. Anmäl dig senast den 27 januari!

2013-01-14