Kurs i värdegrund och likabehandling för förskolans och skolans personal

I samarbete med Skolverket erbjuder HLK kursen "Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7,5 hp" för andra gången.

Kursen vänder sig till skolor och förskolor - inte enskilda personer. Förskolechefer och rektorer är välkomna att anmäla 2-6 kursdeltagare från sin personal. Ansökan sker via Skolverket och är öppen 15 januari - 15 februari 2013.

Läs mer om kursen

2013-01-15